نویسنده: dms-admin

Administrator
Dms-admin نوشته

23

فوریه
2017
نحوه پیگیری رزرو
4000

برای پیگیری وضعیت رزرواسیون خود ، ابتدا شماره رهگیری که شماره همراه ثبت شده می باشد را وارد کنید ، در صورت تایید رزرواسیون به صفحه پرداخت هدایت شده و قسمت رزرواسیون شما تکمیل میگردد