Skip to content

اهرام مصر

از دیدنیهای مصر اهرام مصر بدون شک یکی از بزرگترین سازه های ساخت دست بشر است. هرم جیزه، بزرگترین این هرمها بطور تقریبی از دو میلیون و سیصد هزار بلوک سنگی ساخته شده است که وزن هر کدام از آنها ۲ تا ۳۰ تن است و وزن سنگین ترین آنها به ۵۰ تن می رسد.

جهت رزرو هتل در شهر ترابزون کلیک کنید

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.