۱۵

مرداد
۱۳۹۶

اتاق دو تخته

ارسال شده توسط: مدیریت/ 0

اتاق های هتل مجهز به سیستم تهویه کننده هوا ، تلویزیون و حمام اختصاصی ماتاق سه تختهی باشند. برخی از اتاق ها نیز دارای یک اتاق نشیمن جداگانه هستند.

Administrator