18

ژوئن
2018

اتاق چهار تخته پارک

ارسال شده توسط: مدیریت/ 0

اتاق ۴ نفره این هتل همان اتاق ۳ تخته این هتل است که یک تخت اضافه به آن اضافه خواهد شد.