21

مه
2017

اتاق ۳ نفره

ارسال شده توسط: مدیریت/ 0

دارای تخت کافی برای سه نفر و مجهز به اینترنت رایگان، تلویزیون و یخچال و سیستم تهویه مطبوع و … می باشد.