Skip to content

کشف آثار تاریخی دوره مادها در همدان

بعلت قدمت طولانی ایران در هر کدام از شهرهای ایران آثار تاریخی زیادی پیدا می شود و یکی از تاریخی ترین شهرهای کشورمان همدان است. نام همدان با هگمتانه و مادها در آمیخته است.

شهرداری همدان قصد احداث آبنما در میدان مرکزی شهر داشت که با توجه به قدمت این شهر سازمان میراث فرهنگی این شهر یک ترانشه کوچک از این گود برداری را مورد مطالعه و کشف آثار باستانی قرار داد. در ابتدا آثاری از دوران اشکانی پیدا شدند که یافته شدن آثار اشکانی در همدان عادی بود. با پیشرفت اکتشاف آثاری بدست آمد که متعلق به دوران سلوکی بود. با ادامه اکتشاف آثاری بدست آمد که نشان از آثار دوران ماد بود و اثبات کننده زندگی انسانها در دوران مادها در این منطقه بود.

این اکتشاف بعلت اینکه برای اولین بار بود که به آثار دوران ماد میرسید دارای اهمیت بسزایی بود. این درحالی بود که در منطقه ای بسیار کوچک از این شهر کهن انجام میگرفت.

به دلیل یافته شدن این آثار به میراث فرهنگی اجازه داده شد تا 10 روز دیگر به اکتشاف خود ادامه دهند تا در صورت وجود آثار برجسته تر این مکان به موزه تبدیل گردد یا اینکه مسولان تصمیم خود مبنی بر احداث آبنما را عملی خواهند کرد!

منبع: خبرگزاری مهر

برای رزرو هتل در ترابزون کلیک کنید.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.